ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „SMARKOWIANKI”

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „SMARKOWIANKI”
Osiągnięcia:
II miejsce podczas „Kuźnice Folk Fest” w Maleńcu podczas „Kuźnic Koneckich” w roku 2012
III miejsce podczas „ Kuźnice Folk Fest” w Maleńcu podczas „Kuźnic Koneckich” w roku 2013
III miejsce podczas finału XX Świętokrzyskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie w roku 2013
II miejsce podczas finału XXI Świętokrzyskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie w roku 2014
III miejsce w X Festiwalu Pieśni Wielkopostnych w Daleszycach w 2014 r.
II miejsce podczas „Kuźnice Folk Fest” w Sielpi podczas „Kuźnic Koneckich” w roku 2014
III miejsce w II Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej na Świętym Krzyżu w 2015 r.
I miejsce w XI Festiwalu Pieśni Wielkopostnych w Daleszycach w 2015 r.
I miejsce w XXIII Świętokrzyskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie w 2016 r.
II miejsce w prezentacji produktu regionalnego podczas II Forum Kobiet Aktywnych w Modliszewicach
11 marca 2016 r.
I miejsce w XIII Festiwalu wielkopostnym w Daleszycach w 2017 r.
Zespół reprezentował gminę Stąporków podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Ludowych
w Ruścu w 2012 r. oraz w Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem w 2013 i 2014, zaś podczas finału tegoż festiwalu w 2016 i 2017 roku.
Działalność:
Zespół „Smarkowianki” reprezentuje M-GOKiS podczas licznych festynów, uroczystości, dożynek, koncertów charytatywnych, targów, oraz różnorakich imprez okolicznościowych na terenie gminy, powiatu i całego województwa świętokrzyskiego.
Ważniejsze występy z ostatnich lat:
10 listopada 2013 r. – występ podczas Gminnego Święta Muzyki „Cecyliada” w Stąporkowie
11 listopada 2014 r., widowisko słowno-muzyczne „I nie przestańmy czcić świętości swoje…” o tematyce patriotycznej, z rozmachem zaprezentowane w Domu Kultury w Stąporkowie.
Zespół reprezentował gminę Stąporków podczas Targów „Agro-travel” w Kielcach.
20 marca 2016 r. koncert tradycyjnych pieśni wielkopostnych w Dworku Laszczyków w Kielcach
na zaproszenie Muzeum Wsi Kieleckiej.
Nagranie tradycyjnych pieśni wielkopostnych w studio M-GOKiS w Stąporkowie (nagranie zostało wyemitowane na antenie Radia Kielce w okresie Wielkiego Tygodnia w 2016 r.)

Zespół bezinteresownie pomaga w przygotowaniach wielu imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy Stąporków, przygotowując poczęstunki w postaci regionalnych i tradycyjnych potraw. Rokrocznie „Smarkowianki” aktywnie współorganizują festyn z okazji wspomnienia św. Stanisława Kostki – patrona kaplicy w Smarkowie. W tym dniu przybywa tam liczna grupa pielgrzymów, którzy zaznają zawsze staropolskiej gościnności. Panie biorą udział
w warsztatach dla zespołów śpiewaczych, organizowanych przez WDK w Kielcach. Zespół ma na swoim koncie wiele wspólnych projektów z udziałem dzieci i młodzieży. „Smarkowianki” posiadają własną kronikę, która sięga początków działalności zespołu i zawiera opis oraz zdjęcia z poszczególnych wydarzeń składających się na jego historię.
We wrześniu 2014 r. został uroczyście otwarty nowy budynek świetlicy w Smarkowie, który wspólnym staraniem członkiń zespołu, sołectwa wsi Smarków, Urzędu Miasta i Gminy Stąporków i M-GOKiS w Stąporkowie został postawiony na miejscu starego i od tej pory służy wszystkim mieszkańcom Smarkowa, a także samemu zespołowi,
który organizuje w nim próby, zabawy i uroczystości.