Zespół „Duraczowianki”

Zespół „Duraczowianki”

 

Historia zespołu „Duraczowianki”sięga roku 1970, kiedy to  mieszkanki wsi Duraczów w gminie Stąporków założyły Koło Gospodyń Wiejskich, w któym wówczas działało ok. dwunastu Pań. Już wtedy zespół aktywnie udzielał się artystycznie na terenie całego województwa, zdobywając liczne nagrody, wyróżnienia i dyplomy.

Na swoim koncie Panie mają wiele utworów własnego autorstwa – układają melodie
i piszą teksty oparte na tradycji i mądrości ludowej, a poprzez swoją działalność przekazują młodym pokoleniom wiedzę o tradycji wsi polskiej. Wśród ważniejszych występów zespołu z ostatnich lat wymienić można: dożynki powiatowe w Gowarczowie w 2009 r., Targi Kielce w 2010 r., Święto Małych Ojczyzn
w Kielcach w 2010 r., a także lokalne występy – festyn z okazji Dni Stąporkowa
w 2010 r., podsumowanie projektu naukowego w ZSP im. St. Staszica w Stąporkowie podczas obchodów „Dnia Comeniusa” oraz prezentację podczas „Niedzieli z Folklorem”, zorganizowanej przez M-GOK
w Stąporkowie w 2010 r., która była okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy zespołami i kapelami ludowymi z terenu powiatu koneckiego.

W czasach działalności Spółdzielni Kół Rolniczych na terenie gminy Stąporków, ufundowane zostały dla zespołu tradycyjne stroje ludowe, w których odtąd możemy Panie podziwiać. Zakupione zostały również dodatkowo przez M-GOK w Stąporkowie stroje męskie i buty dla całego zespołu, a także została nagrana okazjonalna płyta na okoliczność 40-stu lat działalności zespołu. „Duraczowianki” nagrały również tradycyjne pastorałki na płytę „Hej w Dzień Narodzenia”, wydaną przez M-GOK w Stąporkowie, gdzie zostało zrealizowane nagranie.

Trudno wymienić ogrom nagród i wyróżnień zdobytych na przestrzeni 45-letniej działalności.
Do ostatnich sukcesów zespołu należą: II miejsce podczas Powiatowego Festiwalu Folklorystycznego „Kuźnice Folk Fest” w Sielpi w 2011 r., reprezentowanie gminy Stąporków podczas Festiwalu
„Co Kraj to Obyczaj” w Ruścu w 2012 r., a także podczas Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem. Zespół otrzymał także od Ministra Kultury brązowy medal „Gloria Artis” na 30-lecie działalności zespołu.

Od 2015 roku zespół działa okazjonalnie. „Duraczowianki” można było usłyszeć podczas festynu
w ich rodzinnej wsi Duraczów w 2016 roku.

Zespół obecnie tworzą: Stanisława Świtakowska, Marianna Rupniewska, Celina Kurp, Zofia Teper,
Wanda Teper (kierowniczka zespołu od samego początku jego działalności). Lech Socha, który gra
na akordeonie, oraz Wiktor Kołodziej, który gra na bębnie, niejednokrotnie akompaniowali zespołowi podczas występów.

Zespół od wielu lat jest otoczony opieką  M-GOKiS w Stąporkowie.