Zaproszenie do składania ofert – Dzień Dziecka 2020