XV Konkurs Sztuki Recytatorskiej „WIERSZOWISKO”

XV Konkurs Sztuki Recytatorskiej „WIERSZOWISKO”

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie w trosce o popularyzację i upowszechnienie kultury żywego słowa pragnie zaprosić dzieci, młodzież wraz z ich opiekunami do udziału w XV Konkursie Sztuki Recytatorskiej „WIERSZOWISKO” którego finał planowany jest na 18 maja 2022 roku o godzinie 9.00. Tegoroczny konkurs ma za zadanie uczczenie Marii Konopnickiej jako literackiego patrona roku 2022.

Regulamin
Cele konkursu:
• uczczenie Marii Konopnickiej jako patrona literackiego roku 2022;
• pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
• popularyzacja czytelnictwa .
Warunki uczestnictwa:
• w konkursie uczestniczyć mogą osoby ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Stąporków wyłonione na podstawie eliminacji szkolnych;
• z jednej szkoły w danej kategorii wiekowej może uczestniczyć maksymalnie dwójka dzieci;
• konkurs obejmuje recytację, poezję śpiewaną, wywiedzione ze słowa w kategoriach wiekowych:
kl. 0-III, IV-VI, VII-VIII i szkoła ponadpodstawowa.
Warunki prezentacji:
1. W kategoriach recytacji uczestnicy prezentują dwa utwory (dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy)
w tym jeden wiersz lub fragment prozy autorstwa Marii Konopnickiej. Utwory te nie mogą być lekturą szkolną.
2. W kategorii poezji śpiewanej trzy utwory (dwa utwory śpiewane i wiersz do recytacji). W odniesieniu
do repertuaru śpiewanego obowiązuje zasada: wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej. Wykonawcom poezji śpiewanej może akompaniować zespół składający się maksymalnie z trzech osób, czas trwania prezentacji nie może przekraczać 10 minut.
3. W kategorii wywiedzione ze słowa dwa utwory (jeden utwór i wiersz do recytacji). Uczestnik przygotowuje interpretację dowolnego tekstu dostosowanego do swojego wieku i możliwości wykonawczych (może to być wiersz lub jego fragment, proza, monolog literacki, collage tekstów). W prezentacji, obok umiejętności recytatorskich należy wykorzystać środki wzbogacające wyraz artystyczny występu (np.: ruch sceniczny, łączenie słowa mówionego ze śpiewem,
z dźwiękiem, rekwizytem, elementami scenografii). Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 min.
Wszystkie prezentacje wykonywane są bez użycia mikrofonów
Dopuszcza się podkład muzyczny do którego sprzęt odtwarzający należy zgłaszać wcześniej organizatorowi zapisując niezbędne parametry na karcie zgłoszenia.
Harmonogram eliminacji:
• I stopień – eliminacje szkolne,
• II stopień – finał w MGOKiS.
Jury konkursu powołane przez organizatora dokona oceny pod względem: doboru repertuaru, interpretacji utworu, kultury słowa, ogólnego wyrazu artystycznego, ponadto w kategorii wywiedzione ze słowa Jury uwzględniać będzie celowość użycia środków pozasłownych np. kostium, dźwięk itp., kompozycję sceniczną występu.
Uczestnicy mają prawo zwracania się do Jury o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.
Najlepsi recytatorzy otrzymują nagrody niespodzianki i dyplomy.
Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie repertuaru zgodnego z możliwościami i charakterem uczestnika.
Karty zgłoszenia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do
13 MAJA 2022 r. w MGOKiS pokoju nr 9 lub przesłać mailowo na adres: a.garbala@staporkowmgokis.pl
Wszystkich informacji udziela animator kultury Anna Garbala, tel. 41/37 41 086, 509 307 590 Fax. 41/37 43 268 lub e-mail: a.garbala@staporkowmgokis.pl