WIERSZOWISKO X – jubileuszowy Konkurs Sztuki Recytatorskiej

WIERSZOWISKO X – jubileuszowy Konkurs Sztuki Recytatorskiej

Regulamin

Cele konkursu:

 • pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży, popularyzacja czytelnictwa.

Warunki uczestnictwa :

 • w konkursie uczestniczyć mogą osoby ze szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej z terenu gminy Stąporków,

 • konkurs obejmuje kategorie: recytacji, poezji śpiewanej, wywiedzione ze słowa

Kategorie wiekowe:

 • szkoła podstawowa: kl. O-III, IV- VI,

 • gimnazjum,

 • szkoła ponadgimnazjalna.

Warunki prezentacji:

 • uczestnicy w kategoriach recytacji przedstawiają dwa utwory (dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy) do wyboru, nie objęte lekturą szkolną,

 • w kategorii poezji śpiewanej dwa utwory śpiewane i wiersz do recytacji,

 • w odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązuje zasada: wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej,

 • wykonawcom poezji śpiewanej może akompaniować zespół składający się maksymalnie z trzech osób,

 • czas trwania prezentacji nie może przekraczać 10 minut, w przypadku kategorii „wywiedzione ze słowa” – 15 minut,

 • wszystkie prezentacje wykonywane są bez użycia mikrofonów. Dopuszcza się podkład muzyczny do którego sprzęt do odtwarzania należy zgłaszać wcześniej do organizatora,

 • I stopień – eliminacje szkolne,

 • II – eliminacje w M-GO Ki S,

 • III – finał w M-GOK i S,

 

 • Jury konkursu powołane przez organizatora dokona oceny pod względem: doboru repertuaru, interpretacji utworu, kultury słowa, ogólnego wyrazu artystycznego, ponadto w kat. wywiedzione ze słowa Jury uwzględniać będzie celowość użycia środków pozasłownych np.(kostium, dźwięk itp.), kompozycję sceniczną występu,

 • uczestnicy mają prawo zwracania się do Jury o uzasadnienie oceny swojej prezentacji,

 • najlepsi recytatorzy otrzymują statuetki, nagrody niespodzianki i dyplomy, ponadto zostaną wytypowani do eliminacji wojewódzkich

 • warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie repertuaru zgodnego z możliwościami i charakterem uczestnika

 • karty zgłoszenia należy złożyć w terminie do 24 Marca 2017 r. w M-GOKiS pok. nr. 9

Wszystkich informacji oraz wszelkiej pomocy warsztatowej udziela animator kultury Anna Słoka

tel.41/3741086, 509 307 590

Fax. 41/3743268 lub e- mail: a.sloka@staporkowmgokis.pl


Karta Zgłoszenia (plik PDF)   pobierz

Regulamin (plik PDF)   pobierz