W muralu jest poezja

Zapraszamy dzieci i młodzież do wspólnego malowania regionalnego muralu poświęconego naszym poetom i poezji, w którym chcemy też zawrzeć elementy florystyczne z naszych rezerwatów. Powstała, wspólna praca twórcza uświetni tegoroczne obchody
65 lat Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie. zaczynamy we wtorek 25 sierpnia o godz. 10:00 i możemy malować
do 14:00. Podobnie w czwartek 27.08. Zapewniamy napoje chłodzące. Prosimy o ubranie się w stroje, które „można” pobrudzić. Mamy farby
i rękawiczki. Potrzebne będą też zgody rodziców (dot. osób niepełnoletnich). Do zobaczenia. W przypadku deszczu wspólnie zrobimy szablony do muralu 🙂