XV Wojewódzkie Spotkania Amatorskich Zespołów Teatralnych

XV Wojewódzkie Spotkania Amatorskich Zespołów Teatralnych

XV Wojewódzkie Spotkania Amatorskich Zespołów Teatralnych

26.05.2017. godz. 9:00
REGULAMIN

Spotkania mają charakter konkursu

Cele spotkań:

 • promowanie edukacji artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • spotkanie i konfrontacja zespołów teatralnych,
 • popularyzacja i prezentacja twórczości teatralnej dzieci i młodzieży,
 • inspiracja do poszukiwań nowatorskich form teatralnych,
 • integracja środowiska artystycznego,
 • wymiana doświadczeń i doskonalenie warsztatu teatralnego,
 • kształtowanie kreatywnych postaw
 • dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie wrażliwości artystycznej

 

Założenia regulaminowe:

 • spotkania są adresowane do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, przedszkoli, szkół średnich oraz grup teatralnych itp.
 • jury w dniu konkursu po obejrzeniu wszystkich prezentacji może dokonać podziału na kategorie,
 • warunkiem udziału jest nadesłanie karty zgłoszeniania w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2017 na adres

miejsko-gminny ośrodek kultury i sportu
ul. Piłsudskiego 103,26-220 stąporków,
tel.41 37 41 086,509 307 590 fax.41 37-43-268 lub
e-mail sekretariat@staporkowmgokis.pl
anna.sloka@staporkowmgokis.pl
oraz wpłacenie akredytacji w wysokości 10 zł od uczestnika

 • zespoły przyjeżdżają na własny koszt,
 • miejscem spotkań będzie sala widowiskowa domu kultury,
 • najlepszy program będzie się ubiegać o nagrodę: złotą, srebrną i brązową maskę,
 • do oceny prezentacji zespołów organizator powołuje jury z dziedziny teatru,
 • czas prezentacji 30 minut i 10 minut na przygotowanie,
 • organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie,
 • nadesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu

Kontakt: Anna Słoka i Ewa Gula
tel.509 307 590
Organizator:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie

Pobierz kartę zgłoszenia:

Plik doc

Plik pdf