Tablety w Bibliotece

„Tablety W Twojej bibliotece” to nowy projekt, który realizowany będzie w 2015 roku przez bibliotekę publiczną w Stąporkowie. Projekt ten jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek. PRB wspierany jest przez Global Libraries i prowadzony w ramach Światowego Programu Rozwoju Bill i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Projektu „Tablety w Twojej bibliotece” jest: dostarczenie bibliotekom publicznym narzędzi, wiedzy i inspiracji niezbędnych do wprowadzenia usług mobilnych dla użytkowników, które wspierają tworzenie, uczenie się i dzielenie z innymi oraz promowanie wizerunku bibliotek publicznych, jako instytucji nowoczesnych, podążających za najnowszymi globalnymi trendami. Biblioteka w Stąporkowie złożyła wniosek i zakwalifikowała się do projektu. Otrzyma 3 tablety z akcesoriami co w znacznym stopniu przyczyni się do rozszerzenia ofert form pracy oraz ich uatrakcyjnienia.