STANISŁAW SALATA

Urodził się 13.08.1951 r., w Furmanowie woj. świętokrzyskie. Od 1976 r. mieszka w Stąporkowie. Przez wiele lat działał w miejscowym Mroki. Był członkiem wielu kabaretów, recytatorem, Konferansjerem oraz solistą orkiestry dętej i kapeli podwórkowej.
Do dziś współpracuje z MGOKiS, oraz z Biblioteką Publiczną.

Za swoją działalność kulturo-twórczą otrzymał dyplomy od burmistrza Stąporkowa, oraz wojewody świętokrzyskiego.
W 2004 r. otrzymał odznakę ”Zasłużony Działacz Kultury” od Ministra Kultury.
W latach 1983-1987 należał do KKMP działającego przy Ośrodku Kultury Literackiej w Kielcach.

Wiersze Salaty zostały zauważone na ogólnopolskich konkursach literackich takich jak:
– konkurs poetycki w Wąglanach – dwa razy III miejsce
– konkurs „O Klucz do Ciechanowskiego Ratusza” – I miejsce
– konkurs „O Płońską Różę” – I miejsce
– konkurs ”O Miecze Władysława Jagiełły”- I miejsce
– konkurs im. M. Konopnickiej – II miejsce
– konkurs „Jednego Wiersza” pt. KOBIETA – III miejsce

W ostatnich latach otrzymał nagrody w następujących konkursach poetyckich:
– konkurs „Godność Człowieka” org. przez Civitas Christiana w Kielcach I miejsce, 2007
– konkurs poetycki w Wąglanach – I miejsce, oraz nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2011
– konkurs „Jednego Wiersza” organizowany przez KCK Kielce, TVP Kielce, Echo Dnia – I miejsce, 2012
– konkurs im. Leopolda Staffa – II miejsce, 2012
Na konkursach poetyckich otrzymał też wiele wyróżnień.

Wiersze Salaty były drukowane w prasie lokalnej i regionalnej a także miesięcznikach i kwartalnikach kulturalno-literackich takich jak: „Radostowa”, „Ars pro Memoria”, „Poezja dzisiaj” oraz almanachach („Talenty Jóźwika z Waglan”, „Dojrzewanie w miłości”, „W blasku księżyca”, „Tu przy Pilicy”, „Na niwie uklęknę”, „Opinogóra w poezji”, „Wiklinowe strofy”)

Do tej pory ukazały się trzy tomiki wierszy Stanisława Salaty:
Słoneczniki – Ciechanów, 1998
Nasza wieża Babel – Ciechanów, 2000
Wyspa samotności – Biblioteka Publiczna w Stąporkowie, 2008
Na krawędzi milczenia – Biblioteka Publiczna w Stąporkowie, 2016