RozPRACUJ to z biblioteką

10.07.2014 - „Moja przysłość - mój wybór”

Od 17 stycznia 2014 r. Biblioteka w Stąporkowie realizowała projekt „MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MÓJ WYBÓR” na rzecz lokalnego rynku pracy w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką” podczas, którego odbyły się następujące działania:
 • Warsztaty i szkolenia prowadzone przez doradców zawodowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Agnieszkę Stokowiec i Katarzynę Łazarską
 • Spotkania z młodymi profesjonalistami Pawłem Harajdą i Karolem Olczakiem w ramach projektu „Link do przyszłości”
 • Warsztaty „Kierunki kształcenia na terenie gminy Stąporków” przeprowadzone przez nauczycieli ZSP im. St.Staszica w Stąporkowie
 • Wycieczki edukacyjne: Warszawa – celem wycieczki było zwiedzenie Giełdy Papierów Wartościowych, Narodowego Banku Polskiego oraz Mennicy Polskiej. Łódź – celem wycieczki było zwiedzenie Fabryki Komputerów DELL, Fabryki Transformatorów ABB, Muzeum Kinematografii oraz Experymentarium przy Manufakturze.
 • Wykonanie przez uczniów prezentacji „Moje wymarzone miejsce pracy”  i zaprezentowanie jej podczas podsumowania projektu.
Podsumowanie Projektu odbyło się 10 czerwca 2014 r. o godz. 11. Uczestniczyli w nim Anna Kozik reprezentująca Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Teresa Sobczak – koordynator projektu z ramienia WBP w Kielcach, Wojciech Ślefarski Sekretarz Gminy, Marcin Kołodziejczyk Radny, Hanna Rzepka Dyrektor ZSP im. St. Staszica w Stąporkowie, Anna Misiowiec nauczyciel-bibliotekarz, Joanna Bernat Dyrektor ZSP w Stąporkowie, Marzanna Błońską nauczyciel - bibliotekarz i Jolanta Bała – pedagog szklony Publicznego Gimnazjum w Stąporkowie oraz uczniowie, którzy uczestniczyli w projekcie. Podczas podsumowania zebrani zostali poinformowani o celu i przebiegu projektu, wręczone zostały podziękowania osobom zaangażowanym w projekt. Uczniowie mieli możliwość zabrania głosu i przedstawienia własnej opinii o projekcie oraz zaprezentowania prezentacji multimedialnych „Moje wymarzone miejsce pracy”, a wśród nich Technik – Informatyk (Damian Wojda i Michał Szcześniak), Usługi kurierskie (Maciej Antoniak Dominik Heidenrejch, Aleksandra Zawada), Grafik komputerowy (Olga Rupniewska, Karolina Ostrowska, Monika Brzeźnicka). Na zakończenie młodzież przygotowała program artystyczny, w którym wystąpili z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych : Mateusz Zawada, Dominik Heidenrejch, Daria Szymańska, Adrian Wasiński, Kamil Kołodziejczyk, z Publicznego Gimnazjum w Stąporkowie – Jakub Kurp i Wiktoria Lunge.

3.07.2014 r. - Wycieczka edukacyjna do Warszawy

3 czerwca 2014 r. odbyła się w ramach grantu z projektu Rozpracuj to z biblioteką wycieczka edukacyjna do Warszawy, w której uczestniczyła grupa ekonomiczno-biznesowa. Zgodnie z planem młodzież zwiedziła:

 • Giełdę Papierów Wartościowych
 • Narodowy Bank Polski
 • Mennicę Polską

Giełda Papierów Wartościowych
zlokalizowana jest w Centrum Giełdowym przy ul. Książęcej 4. Tu uczniowie otrzymali wyczerpujące informacje na temat: historii giełdy, akcji, obligacji i inwestowania. Obejrzeli również film edukacyjny Co ty wiesz o zarabianiu?

Zwiedzanie Narodowego Banku Polskiego
było kolejnym punktem wycieczki. Tu młodzież zgłębiała wiedzę z zakresu  funkcjonowania NBP, jego funkcji, historii i roli, jaką pełni w gospodarce oraz zapoznała się z rolą NBP w edukacji ekonomicznej i w promowaniu przedsiębiorczości. Miała również możliwość zwiedzenia Centralnej Biblioteki NBP i zapoznania się ze zbiorami i zasadami jej funkcjonowania. Przewodnik oprowadził również uczestników wycieczki po wystawie numizmatycznej, gdzie można było zobaczyć monety, banknoty kolekcjonerskie. Dużą część wystawowa zajmowały monety i banknoty poświęcone pontyfikatowi Św. Jana Pawła II. Na parterze zwiedzić można było wystawę Władysław Grabski, Bank Polski SA i stabilizacja ekonomiczna kraju (czynna od 9 maja do 5 września 2014) .

Gdzie się bije monety? Kiedy powstała Mennica? Kto założył Mennicę?
Na te, i na wiele innych pytań uczniowie znaleźli odpowiedź w Mennicy Polskiej. Obejrzeli tu film o historii Mennicy, o współczesnych metodach produkcji monet, medali i innych wyrobów menniczych. W gabinecie numizmatycznym podziwiać można było unikatowe zbiory z okresy panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, założyciela Mennicy oraz współczesne polskie monety kolekcjonerskie i obiegowe nagradzane złotymi medalami na najbardziej prestiżowych forach i wystawach numizmatycznych na świecie.

26.02.2014 - Spotkania z młodymi profesjonalistami

Spotkania z młodymi profesjonalistami dla uczniów, którzy zakwalifikowali się do grantu na realizację projektu na rzecz lokalnego rynku pracy w ramach projektu "RozPRACUJ to z biblioteką"
(Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Fundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.)i>

 1. Paweł Harajda - 26.02.2014 r. - administrator sieci komputerowych, programista, współzałożyciel firmy zajmującej się promocją w Internecie
 2. Karol Olczak – 06.03.2014 r. - inżynier telekomunikacji, przedsiębiorca, laureat stypendium General Electric
Spotkania odbędą się w ramach projektu "Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera", którego celem jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

21.11.2013 r - Grant

21 listopada 2013 r. Biblioteka Publiczna w Stąporkowie złożyła Wniosek o przyznanie grantu na realizację projektu na rzecz lokalnego rynku pracy w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”. Wniosek został oceniony pozytywnie i w związku z tym biblioteka od 17 stycznia do 15 czerwca 2014 r. będzie wykonywać zadania zaplanowane w ramach grantu na rzecz młodzieży trzecich klas Publicznego Gimnazjum w Stąporkowie oraz pierwszych i drugich klas technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie. Ogółem w programie weźmie udział 100 uczniów. Wysokość przyznanych środków – 4400,00 zł.

W ramach grantu realizowane będą:

1. szkolenia i warsztaty prowadzone przez  doradców zawodowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz nauczycieli zawodu ZSP  im. St.Staszica w Stąporkowie,

2. spotkania z młodymi profesjonalistami w ramach projektu Link do przyszłości:

 • z Pawłem Harajdą - administratorem sieci komputerowych, programistą, współzałożycielem firmy zajmującej się promocją w Internecie - 26 lutego 2014 r.
 • z Karolem Olczakiem - specjalistą ds. telekomunikacji, przedsiębiorca, laureat stypendium General Electric - 6 marca 2014 r.
 • Celem projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera” jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

3. Wycieczki edukacyjne:

 • Warszawa - Giełda Papierów Wartościowych, Narodowy Bank Polski i Mennica Polska
 • Łaziska Górne - Fabryka Pamięci GOODMAR (termin w trakcie uzgadniania)
 • 2012 - Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką”

  Biblioteka Publiczna w Stąporkowie działająca w strukturze MGOK zakwalifikowała się do projektu „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wspieranego przez Sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego, a realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
  W grudniu 2012 r. Została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a Gminą Stąporków i Biblioteką Publiczną gminy Stąporków działającą w strukturze Miejsko-gminnego Ośrodka Kultury w Stąporkowie.

  Dzięki udziałowi w projekcie biblioteka otrzyma wsparcie w postaci:

  1. Sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
  2. Szkoleń z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych
  3. Warsztatów planowania rozwoju biblioteki
  4. Szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego
  5. Indywidualnego wsparcia poszkoleniowego
  6. Możliwości ubiegania się w konkursie grantowym.
  Sprzęt zostanie dostarczony do biblioteki w I kwartale 2013 r.
  Użytkownicy biblioteki uzyskają dostęp do innowacyjnego narzędzia internetowego.

  Rozpracuj To Z Biblioteka 2
  Rozpracuj To Z Biblioteka 4
  Rozpracuj To Z Biblioteka 1
  Rozpracuj To Z Biblioteka 7
  Rozpracuj To Z Biblioteka 5
  Rozpracuj To Z Biblioteka 6