Projekt „Życie bez barier”

MGOKiS realizuje projekt „Życie bez barier”
Sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Dzisiaj w parku miejskim odbyło się zakończenie inwestycji montażu urządzeń wraz z nawierzchnią w ramach projektu „Życie bez barier” współfinansowanego z Fundacji PZU. Część dotacji na w/w zadanie przekazała Gmina Stąporków. W parku powstały dwa dodatkowe urządzenia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: huśtawki wyłącznie dla osób na wózkach oraz urządzenia wspinaczkowego wielofunkcyjnego przystosowanego do poruszania się wózkami. Projekt, który potrwa do 31 października 2017 realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy z Gminą Stąporków, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszeniem „Senioriada”.