Praca Bibliotekarz

Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarz

w MGOKiS w Stąporkowie

Wymiar czasu pracy; ½ etatu, umowa na okres próbny 3 miesiące

Zakres obowiązków:

udostępnianie zbiorów, organizowanie i prowadzenie wydarzeń biblioteczno-literackich oraz kulturalno-oświatowych, działania marketingowe, promocja zasobów i usług biblioteki, przygotowanie edytorskie i graficzne wydawnictw własnych i zleconych, pozyskiwanie środków pozabudżetowych na promocję i upowszechnianie czytelnictwa, udział w przeprowadzanych warsztatach literackich, składanie wymaganych sprawozdań z działalności biblioteki do GUS.

Wymagania;

Ukończone studia wyższe lub kierunkowe podyplomowe na jednym z kierunków: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, kulturoznawstwo, menadżer kultury, historia dziedzictwa kulturowego, socjologia kultury, filologia polska lub inne pokrewne kierunki humanistyczne; dodatkowym atutem jest doświadczenie na stanowisku bibliotekarza.

Wymagane dokumenty:

CV z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i list motywacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie D.O. z dnia 10.05.2018 (Dz.U. poz.1000 z 2018 roku).

Administratorem D.O. jest MGOKiS w Stąporkowie.

Termin składania ofert- do 25.03.2019 roku osobiście lub listownie, adres

MGOKiS w Staporkowie, 26-220 Stąporków, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 103.

Dodatkowe informacje: tel. 41 37410 86.