PIEGI

 

PIEGI
Zespół wokalny „PIEGI” jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym od 6 do 9 r.ż. Zajęcia zawierają w sobie elementy umuzykalniające, kształtujące prawidłową emisję głosu, słuch muzyczny i poczucie rytmu u dzieci, a także poprawiające wymowę, pamięć i koncentrację. Celem zajęć jest także rozwijanie zainteresowań artystycznych, wrażliwości, kreatywności, wyobraźni oraz spontaniczności; uczą również radzenia sobie
z trudnościami wynikającymi z nawiązywania relacji równieśniczych w grupie, oraz pokonywania tremy związanej z wystąpieniami publicznymi.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po ustaleniu przez instruktora terminu z całą grupą.