Ogłoszenie o naborze na stanowisko animator kultury w MGOKiS w Stąporkowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko animator kultury w MGOKiS w Stąporkowie

Wymiar czasu pracy – pól etatu, umowa o pracę na czas zastępstwa od 13.07.2020r.
Zakres obowiązków:
Prowadzenie młodzieżowego teatru amatorskiego i estrady poetyckiej (lub innej formy działalności artystycznej: muzycznej, plastycznej z ukierunkowaniem na działalność on-line), współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie edukacji kulturalnej, organizowanie i nadzór nad przebiegiem koncertów i spektakli teatralnych z ukierunkowaniem na działalność on-line, tworzenie materiałów edukacyjnych (nagrywanie filmów instruktażowych, prezentacji, plakatów, zaproszeń), prowadzenie zajęć stacjonarnych i w wersji on-line z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacji internetowej), pozyskiwanie środków pozabudżetowych i udział w realizacji projektów.
Wymagania dotyczące kandydata; preferowane: wykształcenie humanistyczne, muzyczne, plastyczne na poziomie studiów kierunkowych, wskazana praktyka w zawodzie, dodatkowym atutem będzie praca na podobnym stanowisku, prawo jazdy kat. B, wysoka kultura osobista, samodzielność, dobra organizacja pracy, sumienność, rzetelność, kreatywność, pracowitość.
Wykaz dokumentów: CV z przebiegiem dotychczasowej pracy i list motywacyjny, oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie swoich DO w procesie rekrutacji (zgodnie z przepisami z 28.05.2018r. o RODO).
Termin składania dokumentów 6.07.2019 r., osobiście w sekretariacie MGOKiS lub listownie na adres MGOKiS w Stąporkowie (lub w wersji elektronicznej: sekretariat@staporkowmgokis.pl), ul. Piłsudskiego 103.
Dodatkowe informacje pod. nr tel. 41/3741086.