OFERTA MGOKiS

Wynajem obiektów

Sala kinowa

200 osób

Sala kinowa na 200 osób ze sceną do organizacji zebrań, spotkań lub innych imprez zamkniętych


Sale dydaktyczne

15-30 osób

Sale dydaktyczne na 15-30 osób ze sprzętem dydaktycznym (projektor, rzutnik)


Kawiarnia


Amfiteatr

z zapleczem

Amfiteatr - do organizacji imprez artystycznych z zapleczem


Stadion miejski

890 miejsc siedzących

Stadion miejski na mecze z widownią na 890 miejsc siedzących i zapleczem sanitarnym


Sala wystawowa

Sala wystawowa (kiermasze, spotkania, wystawy).

Misją Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest rozwój kultury w wielu dziedzinach działalności kulturalnej i sportowej z zachowaniem tradycji, krzewienie wartości słowa, etycznego postępowania, pobudzanie tożsamości narodowej dla dobra mieszkańców z uwzględnieniem potrzeb środowiska, z jednoczesnym dążeniem do nieustannego rozwoju, aktywizacją społeczeństwa i rozbudzaniem potrzeb na kulturę wysoką. Budując przestrzeń otwartą dla działań twórczych MGOKiS wzmacnia swoją pozycję w kształtowaniu kultury narodowej i europejskiej.