Narodowe czytanie

Biblioteka Publiczna w Stąporkowie zorganizuje tegoroczne Narodowe Czytanie na tarasie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stąporkowie. Do czytania zaproszone zostaną władze miasta i dyrektorzy jednostek samorządowych, radni, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Senioriada, uczestnicy warsztatów literackich organizowanych przez bibliotekę, młodzież szkolna oraz mieszkańcy. Rozpoczniemy krótką prezentacją multimedialną o Warszawie Wokulskiego, by pokazać obraz miasta opisany Bolesława Prusa i wprowadzić uczestników w klimat „tamtych lat”. Czytać będziemy fragmenty Lalki korzystając z adaptacji przygotowanej na potrzeby NC. Na czas czytania postaramy się stworzyć atmosferę poprzez przygotowanie scenografii nawiązującej do tamtych lat. Na tę okoliczność biblioteka przygotuje pamiątkowe zakładki do książek dla wszystkich uczestników czytania. Będziemy również dokumentować NC na fotografii, czy filmie. Na zakończenie wykonamy pamiątkowe zdjęcie.

narodczyt1 narodczyt narodczyt2 narodczyt4 narodczyt5