MGOKiS w Stąporkowie realizuje zadanie: „Poprawa jakości świadczonych usług z zakresu kultury dzięki przebudowie MGOKiS w Stąporkowie”

MGOKiS w Stąporkowie realizuje zadanie: „Poprawa jakości świadczonych usług z zakresu kultury dzięki przebudowie MGOKiS w Stąporkowie”