KODEKS SIŁOWNI

Kodeks siłowni

PAMIĘTAJ


I
Przed przystąpieniem do ćwiczeń na ławeczkach rozkładamy ręcznik


II
Po zakończeniu ćwiczeń wycieramy po sobie uchwyty


III
Zdejmujemy wszelkie obciążenia z gryfów sprzęt pozostawiamy w stanie początkowym


IV
Miejsce obciążeń jest WYŁĄCZNIE na stojakach


V
OBOWIĄZKOWO za obciążeniem zapinamy zaciski!


VI
Wyciskanie na ławeczce WYŁĄCZNIE z asekuracją


Pobudzać i cierpliwie wspierać wszelkie przejawy aktywności lokalnej w zakresie kultury