Interaktywne Obiekty Świetlne

Serdecznie zapraszamy 11 kwietnia o godzinie 18 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie na wernisaż wystawy dr Mariana Guzikowskiego poświęconego Obiektom Intermedialnym.

Słowo od autora:

Urodziłem się 6 grudnia 1951 roku w Opatowie w województwie świętokrzyskim. Moje dzieciństwo to ciągła emigracja rodziców, aż do 1964 roku w którym to na stałe osiedlili się w Kielcach.. Po ukończeniu szkoły średniej w 1970 roku jako ekonomista rozpocząłem pracę i dorosłe życie.
Sztuką interesowałem się od dzieciństwa, ale traktowałem ją jako ciekawe hobby. Malarstwo lub rzeźbę uprawiałem sporadycznie . Dopiero w 2007 roku realizując własne marzenia – rozpocząłem studia artystyczne na Wydziale Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Studia ukończyłem z wyróżnieniem w 2012r. Pracę dyplomową „ Łuk Triumfalny Marii Curie Skłodowskiej „zrealizowałem” u Profesora Jana Gryki. W tym też roku rozpocząłem studia doktoranckie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pracę doktorską pod tytułem „Interaktywne obiekty świetlne” napisaną i wykonaną pod kierownictwem promotora Profesora Ryszarda Ługowskiego obroniłem dnia 25.05.2017 roku.
Swoje prace artystyczne zacząłem wystawiać dopiero w okresie trwania studiów na UMCS tj. od 2010 roku. Prezentowałem je głównie na galeriach w Lublinie , ale i też w Poznaniu, Kielcach i Nałęczowie. Do chwili obecnej w moim dorobku artystycznym posiadam 8 wystaw indywidualnych i udział w 10. wystawach zbiorowych.
Od dwudziestu lat zamieszkuję w pod kieleckiej wsi Leszczyny, gdzie we własnym domu posiadam warunki do uprawiania sztuki. Głównie poświęcam się sztuce – (rzeźby instalacji intermedialnej oraz malarstwa geometrii.