Fantastyczny Stąporków

FANTASTYCZNY STĄPORKÓW

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie realizuje projekt regrantingowy „FANTAStYczny STĄPORKÓW” realizowany ze środków Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w ramach projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej
z programu Bardzo Młoda Kultura, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie oraz Województwo Świętokrzyskie.