Dziecięcy Zespół Teatralny „BAJ”

Powstał we wrześniu 2008 roku.

Przygotowuje muzyczną bajkę kostiumową Jerzego Grochowiaka – „Szary Smok”.

 

Opiekunem zespołu jest Starszy Instruktor – Anna Smulczyńska.

Godziny zajęć: 

Zapisy pd nr tel:                       pokój: