Dotacja dla Biblioteki

Biblioteka Publiczna w Stąporkowie otrzymała w 2017 r.

Dotację celową w wysokości 6479,00 zł  w ramach
Programu  Wieloletniego „Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 – Zakup nowości do bibliotek publicznych

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa