2016-02-04

Dziecięcy Zespół Wokalny

Dziecięcy Zespół wokalny śpiewa piosenki turystyczne i szanty. W zespole śpiewają dzieci ze szkół podstawowych. Mali artyści mieli okazję wystąpić już przed szerszą publicznością podczas kilku… Continue Reading Dziecięcy Zespół Wokalny