2018-06-18

WAKACJE

2018-06-18

Wakacyjna Wędrówka

2018-06-18

Warsztaty Rysunkowe

karta-zgłoszenia REGULAMIN
2018-06-18

Gra Miejska SMART

2018-06-18

Fantastyczny Stąporków

KARTA-INFORMACYJNA karta-zgłoszenia
2018-06-19

FANTASTYCZNY STĄPORKÓW

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie realizuje projekt regrantingowy „FANTAStYczny STĄPORKÓW” realizowany ze środków Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w ramach projektu Świętokrzyska… Continue Reading FANTASTYCZNY STĄPORKÓW